നിരാലംബർക്ക് ആശ്രയമായി കുന്നത്തേരി ദേശഭക്ത അയ്യപ്പ സേവ ട്രസ്റ്റ്‌ മാതൃ സമിതി.

Spread the love

കുന്നത്തേരി ദേശഭക്ത അയ്യപ്പ സേവ ട്രസ്റ്റിന്റെ മാതൃസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആലുവയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള നിരാലമ്പരായവർക്ക് ഭക്ഷണപ്പൊതി വിതരണം ചെയ്തു,,100 ഓളം പേർക്ക് ഭക്ഷണപൊതി നൽകി. ജയ പ്രകാശൻ, അജിതാ സുരേന്ദ്രൻ, ശാന്ത ഉണ്ണി, രജനി മോഹനൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *