അവയവ കച്ചവടം എറണാകുളം ലേക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് യുവമോർച്ച നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ്.

Spread the love

ലേക് ഷോർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് യുവമോർച്ച എറണാകുളം ജില്ല കമ്മിറ്റി നടത്തിയ മാർച്ചിൽ ലാത്തിചാർജ്‌, നിരവധി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്ക്.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *