എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ നിർമാണത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർത്തു.

Spread the love

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌, സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മറ്റി ചെയർമാന്മാർ, വ്യാപാരി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആണ് മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർത്തത്

പൊതുജനങ്ങൾക്കോ, വാഹനയാത്രികർക്കോ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കാത്തവിധമാണ് മനുഷ്യച്ചങ്ങല ക്രമീകരിച്ചത്.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *