എസ് എൻ ഡി പി യോഗം 1543- നമ്പർ കീഴ്മാട് ശാഖയുടെ കുടുംബ സംഗമം ആലുവ എസ്എൻഡിപി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. വി. സന്തോഷ് ബാബു അവർകൾ നിർവഹിച്ചു

Spread the love

എസ് എൻ ഡി പി യോഗം 1543- നമ്പർ കീഴ്മാട് ശാഖയുടെ കുടുംബ സംഗമം കീഴ്മാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വച്ച് ശാഖ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. എം.കെ. രാജീവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആലുവ എസ്എൻഡിപി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. വി. സന്തോഷ് ബാബു അവർകൾ നിർവഹിച്ചു . വനിതാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി. ശ്രീജ ഗിരീഷ് ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ചടങ്ങിൽ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എ. എൻ. രാമചന്ദ്രൻ അവർകളൾ പെൻഷൻ വിതരണം നടത്തി. നാമാക്ഷര കവി ശ്രീ. അച്യുതൻ
പാറക്കാട്ടിനെ മേഖല കൺവീനർ ശ്രീ. സജീവൻ ഇടച്ചിറ ആദരിച്ചു. പുതുമുഖ ചലച്ചിത്രതാരം ദേവനന്ദ സുരേഷിനെ വനിതാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി.ലതാഗോപാലകൃഷ്ണനും. ഉപജില്ല കലോത്സവത്തിലും കേരളോത്സവത്തിലും നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ദേവനന്ദ ഇ എസ്സിനെ സൈബർ സേന ചെയർമാൻ ശ്രീ. കെ.ജി ജഗൽകുമാറും അനുമോദിച്ചു. യോഗത്തിൽ യൂണിയൻ കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ. പി.പി. സുരേഷ്, വനിതാ സംഘം സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. അജിതാ രഘു, മരണാനന്തരസഹായ സംഘം ഭാരവാഹികൾ , യൂണിയൻ സൈബർ സേന അംഗം ശ്രീ. ഹരിലാൽ. യൂണിറ്റ് കൺവീനർമാർ, ശാഖ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ബാലജനയോഗം , യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ്, കുമാരി സംഘം, ഭാരവാഹികൾ ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു, ശാഖ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എം.കെ. ഗിരീഷ് സ്വാഗതവും, ശാഖാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. കെ.വി. കുമാരൻ കൃതജ്ഞതയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *