എസ് എൻ ഡി പി ശാഖ നമ്പർ 2142 പള്ളിലാംകര ശാഖയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി കളമശ്ശേരി : H M T കോളനി ഗോഗുലത്തിൽ ശിവൻ (72) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ തങ്കമണി, മക്കൾ രമേഷ് , രാജേഷ്, രതീഷ് , മണി. മരുമക്കൾ ഷീന, സൗമ്യ, സുജ, സംസ്കാരം 08-05-23 തിങ്കൾ രാവിലെ 10 മണിക്ക് കളമശ്ശേരി ശ്മശാനത്തിൽ.

Spread the love

എസ് എൻ ഡി പി ശാഖ നമ്പർ 2142 പള്ളിലാംകര ശാഖയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി കളമശ്ശേരി : H M T കോളനി ഗോഗുലത്തിൽ ശിവൻ (72) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ തങ്കമണി, മക്കൾ രമേഷ് , രാജേഷ്, രതീഷ് , മണി. മരുമക്കൾ ഷീന, സൗമ്യ, സുജ, സംസ്കാരം 08-05-23 തിങ്കൾ രാവിലെ 10 മണിക്ക് കളമശ്ശേരി ശ്മശാനത്തിൽ.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *