ഏലൂർ വടക്കുംഭാഗം പുതുപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ വിശ്വംഭരൻ പി. എൻ (73) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: (പരേതയായ) നിർമല വിശ്വംഭരൻ , മക്കൾ: മിനി രാജീവ്, സിനി ജനീഷ്, മരുമക്കൾ: (പരേതനായ) രാജീവ് കെ പി, ജനീഷ് പി ,ചെറുമക്കൾ: മീനു രാജീവ് , അശ്വതി രാജീവ്, പ്രത്യുഷ് പി. ജെ. ,ശ്രേയസ് പി. ജെ. സംസ്കാരം ഇന്ന് (12-04-23) രാവിലെ 10 ന് ചേരാനല്ലൂർ പൊതുസ്മശാനത്തിൽ.

Spread the love

ഏലൂർ വടക്കുംഭാഗം പുതുപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ വിശ്വംഭരൻ പി. എൻ (73) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: (പരേതയായ) നിർമല വിശ്വംഭരൻ , മക്കൾ: മിനി രാജീവ്, സിനി ജനീഷ്, മരുമക്കൾ: (പരേതനായ) രാജീവ് കെ പി, ജനീഷ് പി ,ചെറുമക്കൾ: മീനു രാജീവ് , അശ്വതി രാജീവ്, പ്രത്യുഷ് പി. ജെ. ,ശ്രേയസ് പി. ജെ.
സംസ്കാരം ഇന്ന് (12-04-23) രാവിലെ 10 ന് ചേരാനല്ലൂർ പൊതുസ്മശാനത്തിൽ.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *