കണ്ണീരണിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ മരണം 261കടന്നു. പ്രധാന മന്ത്രി സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക്

Spread the love

ഒഡീഷ ട്രെയിൻ ദുരന്തത്തിൽ മരണസംഖ്യ 261 കടന്നു. 1000 ത്തിൽ ഏറെപ്പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. 43 ട്രെയിനുകൾ റദ്ധാക്കി.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *