ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നേതാജി റോഡിൽ ദീപ്തി ഭവനിൽ ഇ. എൻ. ധർമ്മജ (81) നിര്യാതയായി ഭർത്താവ് പി. വി. ദാസപ്പൻ, മക്കൾ ദീപ്തി SMHS ചെറായി, ദീപ. മരുമക്കൾ സുനിൽകുമാർ, സി.ആർ. ബിജു. സംസ്കാരം 25-04-23 ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-ന് ആലുവ എസ് എൻ ഡി പി ശ്മശാനത്തിൽ.

Spread the love

ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നേതാജി റോഡിൽ ദീപ്തി ഭവനിൽ ഇ. എൻ. ധർമ്മജ (81) നിര്യാതയായി ഭർത്താവ് പി. വി. ദാസപ്പൻ, മക്കൾ ദീപ്തി SMHS ചെറായി, ദീപ. മരുമക്കൾ സുനിൽകുമാർ, സി.ആർ. ബിജു. സംസ്കാരം 25-04-23 ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-ന് ആലുവ എസ് എൻ ഡി പി ശ്മശാനത്തിൽ.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *