പടിഞ്ഞാറെ കടുങ്ങല്ലൂർ ഓഞ്ഞിപ്പാടത്ത് വീട്ടിൽ പരേതനായ ഗോപിനാഥന്റെ ഭാര്യ സുമതി (76) നിരൃാതയായി

Spread the love

പടിഞ്ഞാറെ കടുങ്ങല്ലൂർ ഓഞ്ഞിപ്പാടത്ത് വീട്ടിൽ പരേതനായ ഗോപിനാഥന്റെ ഭാര്യ സുമതി (76) നിരൃാതയായി.മക്കൾ ഷില, ബാബു, രാജു,മരുമക്കൾ വിശ്വംഭരൻ, സ്വപ്ന, ഷിജി. സംസ്ക്കാരചടങ്ങുകള്‍ 20.04.2024 വൃാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 ന് വീട്ടു വളപ്പിൽ. ********* *ആദരാഞ്ജലികള്‍

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *