പി.വി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ , പുളിക്കൽ , പൂവത്തുശ്ശേരി , ( 93 ) , Rtd S I, ഭാര്യ പരേതയായ സുശീല ടീച്ചർ മക്കൾ: അജിത, ഇന്ദിര, ലളിത, ജിജീഷ് ബാബുജിത്ത്. മരുമക്കൾ: രഘു, പദ്മജൻ, സുരേന്ദ്രൻ. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് സ്വ: വസതിയിൽ.

Spread the love

പി.വി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ , പുളിക്കൽ , പൂവത്തുശ്ശേരി , ( 93 ) , Rtd S I, ഭാര്യ പരേതയായ സുശീല ടീച്ചർ
മക്കൾ: അജിത, ഇന്ദിര, ലളിത, ജിജീഷ് ബാബുജിത്ത്.
മരുമക്കൾ: രഘു, പദ്മജൻ, സുരേന്ദ്രൻ.
സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് സ്വ: വസതിയിൽ.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *