ആലപ്പുഴ ചേർത്തല തുറവൂർ കരിനിലത്തോട് ചേർന്ന കരേത്തോട്ടിൽ നിന്ന് മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി

Spread the love

ആലപ്പുഴ ചേർത്തല തുറവൂർ കരിനിലത്തോട് ചേർന്ന കരേത്തോട്ടിൽ നിന്ന് മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി. തുളവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജില്ല രണ്ടിൽ കാരേച്ചിറയിൽ രാജ്മുൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പാമ്പ് മത്സ്യക്കൂടിൽ കുടുങ്ങിയത്. 1.5 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു മലമ്പാമ്പ് എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള നദിയിലെ കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങി. വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വനം വകുപ്പിന്റെ റെസ്ക്യൂ ടീം അംഗങ്ങളായ അർജുൻ, ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പിനെ കൊണ്ടുപോയി.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *