പഞ്ചാബ് അതിർത്തിയിൽ കർഷകസമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കവെ വനിതാ കർഷക മരിച്ചു

Spread the love

പഞ്ചാബ് അതിർത്തിയിൽ കർഷക സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ ഒരു കർഷക മരിച്ചു. ഖനൗരിയിൽ 22 ദിവസത്തെ റെയിൽവേ ഉപരോധ സമരത്തിനിടെ സുഖ്മീന്ദർ കൗർ എന്ന കർഷകയാണ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചത്.

സമരത്തിനിടെ മരിക്കുന്ന 21-ാമത്തെ ആളാണ് ഇയാളെന്ന് കർഷക നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. കർഷക സമരം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് 85 ദിവസം പിന്നിട്ടു.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *