കുട്ടനാട് പോഞ്ഞിക്കര സ്വദേശി അമല്‍ സൗത്ത് ഏഷ്യന്‍ ബോഡിബില്‍ഡിംഗ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഗോൾഡ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി.

Spread the love

എസ് എൻ ഡി പി യോഗം കുട്ടനാട് യൂണിയനിലെ 3219-ാം നമ്പര്‍ പോഞ്ഞിക്കര ശാഖാ അംഗമായ അമല്‍ സൗത്ത് ഏഷ്യന്‍ ബോഡിബില്‍ഡിംഗ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇന്ത്യക്കായി ഗോൾഡ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *