തൃശ്ശൂരിലെ ജനങ്ങളെ പ്രജാ ദൈവങ്ങളെന്ന് വിളിച്ച് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ​​ഗോപി

Spread the love

ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിലെ ജനങ്ങളെ പ്രജയുടെ ദൈവങ്ങൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. തൃശ്ശൂരിലെ യഥാർത്ഥ മതേതര പ്രജാദൈവങ്ങളെ സുരേഷ് ​ഗോപി വണങ്ങി. ഇത് സാധ്യമായത് അവർക്ക് നന്ദിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് തൃശൂരിൽ നിന്ന് വൻ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ലഭിച്ചത്.

‘പ്രജാ ദൈവങ്ങൾ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവരുടെ മനസിനെയും തീരുമാനങ്ങളെയും വഴിതെറ്റിച്ചുവിടാൻ, വക്രവഴിക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ നോക്കിയിടത്ത് നിന്ന് ദൈവങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ മനസ് ശുദ്ധമായി, തിരിച്ച് എൻ്റേയും എന്നിലൂടെ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിലേക്കും അവരുടെ നിശ്ചയങ്ങൾ തിരിച്ചുവിട്ടെങ്കിൽ ഇത് അവർ നൽകുന്ന അനു​ഗ്രഹം കൂടിയാണ്. ഇത് അതിശയമെന്ന് തോന്നി, ഇതൊരു നേട്ടമായിരുന്നു. കല്ലുപോലെ കഴിഞ്ഞ 21ന് ശേഷം ഉറഞ്ഞുകൂടിയതാണ്. എനിക്കും കുടുംബത്തിനും വലിയ ഖ്യാതിയാണ് ഈ വിജയം നേടിതരുന്നത്. കളിയാട്ടം, നാഷ്ണൽ അവാർഡ്, എൻ്റെ മക്കൾ കുടുംബം എല്ലാം വലിയ അനു​ഗ്രഹമാണ്. ആ അനു​ഗ്രഹമെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്കു മുകളിൽ എത്ര കനത്തിലുള്ള വൃഷ്ടിയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *