സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം

Spread the love

സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം. എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോടും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ കനത്ത മഴ ഉണ്ടായേക്കാം. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 115.6 മില്ലീമീറ്ററിനും 204.4 മില്ലീമീറ്ററിനും ഇടയിൽ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആറ് മേഖലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് ബാധകമാണ്. ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യകേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും മഴയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *