പ്രോട്ടീൻ മാളിൽ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റും പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ലൈസൻസില്ലാതെ വിൽപനയ്ക്കുവച്ച മരുന്നുകൾ പിടിച്ചു

Spread the love

തൃശ്ശൂരിലെ പ്രോട്ടീൻ മാളിൽ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റും പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ലൈസൻസില്ലാതെ വിൽപനയ്ക്കുവച്ച മരുന്നുകൾ പിടിച്ചു. രക്തസമ്മർദ്ദം കൂട്ടാൻ തെർമിവ് എ എന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകി. 210 കുപ്പികൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്റ്റോറുകളിൽ പ്രോട്ടീനുകളുടെ അനധികൃത വിൽപ്പന ശാരീരിക ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. നേരത്തെ ഈ കമ്പനി കഞ്ചാവ് പാഴ്‌സലായി കടത്തിയ കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് നടന്ന പരിശോധനയിൽ അനധികൃത മയക്കുമരുന്നും പിടികൂടി.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *