തീരദേശത്ത് അപ്രഖ്യാപിത വൈദ്യുതി മുടക്കത്തെ തുടർന്ന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ കെഎസ്ഇബി ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ

Spread the love

തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ അപ്രഖ്യാപിത വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അർധരാത്രി കെഎസ്ഇബി ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു. പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് നിവാസികൾ പുന്നപ്രയിലെ കെഎസ്ഇബി ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു.

വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പലതവണ കെഎസ്ഇബിയെ വിളിച്ചെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട് പ്രദേശവാസികൾ ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ജീവനക്കാരൻ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. പുലർച്ചെ 2.45ന് വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചതോടെ നാട്ടുകാർ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ച് പിരിഞ്ഞുപോയി.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *