സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില പുതിയ റെക്കോര്‍ഡില്‍

Spread the love

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില പുതിയ റെക്കോർഡിലെത്തി. ഇന്ന് പവൻ്റെ വില 640 രൂപ വർധിച്ച് 54,720 രൂപയായി. 1 ഗ്രാമിന് 80 കഷണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. ഇന്നലെ പവൻ്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് 29 ന് സ്വർണ വില 50,000 ഡോളർ കടന്നിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 19 ന് 54,500 എന്ന റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. അത് ഇന്നത്തെ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു.

വെള്ളി വിലയും ഇന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4 രൂപ കൂടി 96 രൂപയായി. ഓഹരി വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത്.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *