മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം

Spread the love

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഓക്‌സിലറി സ്‌കൂളുകളിൽ 20 ശതമാനം സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കും. ഇന്ന് ചേർന്ന സർക്കാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ ശേഷി 30% വർധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി.

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന പരാതി നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സീറ്റ് ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒന്നിലധികം സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചത്.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *