കൊടും ചൂടിൽ കൃഷി നശിച്ച വാർത്തകൾ പാലക്കാട്‌ നിന്നു പലതവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്

Spread the love

കൊടുംചൂടിൽ കൃഷി നശിച്ചതായി പാലക്കാട്ടുനിന്ന് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാലക്കാട് താണിശ്ശേരിയിൽ കൊടുംചൂടിലും കൃഷിയിറക്കി നൂറ് മേനി വിളവെടുത്ത മൂന്നംഗ സംഘമുണ്ട്.

താന്നിശ്ശേരിയിലെ തണ്ണിമത്തൻ സ്പീഷീസ് – നിഷാന്ത്, ഉമ്മർ, ജോൺസ് എന്നിവരുടെ കഥ. സൗഹൃദം നിലത്ത് വിതച്ച് വിജയം കൊയ്യുന്ന കഥ. ഒരു കാർഷിക ക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ് അവർ കണ്ടുമുട്ടിയത്. അവിടെ ഉടലെടുത്ത ആശയമാണ് തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയിലേക്ക് നയിച്ചത്.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *