കേരളത്തിൽ മൃഗബലി നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ച് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ

Spread the love

കേരളത്തിൽ മൃഗബലി നടക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാടുമായി കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ

കർണാടക സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് കേരളത്തിൽ മൃഗബലി നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു ഡികെ ശിവകുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. മൃഗം എവിടെയാണെന്നോ ഇരയുടെ പിന്നിൽ ആരാണെന്നോ വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കിടയിലും ഡികെ ശിവകുമാർ തൻ്റെ അവകാശവാദം ആവർത്തിച്ചു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ആരോപണങ്ങളിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *