സ്വാമി ശാശ്വതീകാനന്ദയുടെ സമാധി ദിനം നാളെ ( ജൂലൈ 1)

Spread the love

സ്വാമി ശാശ്വതീകാനന്ദയുടെ സമാധി ദിനം നാളെ ( ജൂലൈ 1)

ആലുവ: ശ്രീനാരായണ ധര്‍മ്മ സംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്‍റായിരുന്ന സ്വാമി ശാശ്വതീകാനന്ദയുടെ 22-ാമത് സമാധിദിനം നാളെ ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ ആചരിക്കും.
നാളെ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് പ്രത്യേക പൂജകളും പ്രാര്‍ത്ഥനയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ സന്യാസിമാരും, ബ്രഹ്മചാരിമാരും, അന്തേവാസികളും, ആശ്രമ ബന്ധുക്കളും സംബന്ധിക്കും.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *