കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബി.ടെക്ക് പഠിക്കാം

Spread the love

കേട്ടത് സത്യമാണ്, ആഗ്രഹിച്ച അതേ മേഖലയിൽ വ്യത്യസ്തമായൊരു കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബി.ടെക്ക് പഠിക്കാം അതും നേവൽ ആർക്കിടെക്ച്ചർ, റോബോട്ടിക്‌സ് തുടങ്ങിയ നൂതന വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയ സിലബസ്സിൽ! അഡ്മിഷനായി ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടൂ. 8281 430338 9446 850 338

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *