സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്.

Spread the love

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപ. ഇതുവഴി ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 6670 രൂപയിലെത്തി. പവൻ ഗോൾഡ് വഴി 53360. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 5540 രൂപയാണ് വില.

ഈയാഴ്ച മാത്രം ഗ്രാമിന് 60 രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടായി.തിങ്കൾ 25 രൂപയും ചൊവ്വാഴ്ച 20 രൂപയും ബുധനാഴ്ച 25 രൂപയും വർധിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഇടിവിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസമായി സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. തിങ്കളാഴ്ച നേരിയ വർധനവുണ്ടായി. തിങ്കളാഴ്ച പവൻ 200 രൂപയിൽ നിന്ന് 53,320 രൂപയായി ഉയർന്നു.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *