സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

Spread the love

സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 8, 9 തീയതികളിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉഷ്ണതരംഗമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

കൊല്ലം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ പരമാവധി താപനില 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ പരമാവധി താപനില 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ പരമാവധി താപനില 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആയിരിക്കും. മലപ്പുറവും കാസർഗോഡും. പ്രദേശങ്ങളിൽ പരമാവധി താപനില 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും. 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചൂട് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇടുക്കി, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അതീവ ജാഗ്രത ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ചൂട് തരംഗം. സർക്കാരും സർക്കാരിതര ഏജൻസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. നിങ്ങൾ സൂര്യതാപം, സൂര്യാഘാതം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. സൂര്യാഘാതം മരണത്തിലേക്ക് വരെ നയിച്ചേക്കാം. ചുവടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പിന്തുടരാനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *