ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഓഫീസുകളിൽ വിജിലൻസ് മിന്നൽ പരിശോധന

Spread the love

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഓഫീസുകളിൽ ജാഗ്രതാ മിന്നൽ പരിശോധന. വൻ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ കമ്മിഷണറേറ്റിലും ജില്ലാ ഓഫിസുകളിലുമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. . ഹോട്ടൽ ലൈസൻസ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് പ്രധാനമായും കണ്ടെത്തിയത്. ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകാനും ഹോട്ടലിൻ്റെ ശുചിത്വ റേറ്റിംഗ് അട്ടിമറിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *